به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "مسعود صادقی"، با اشاره به پیش بینی اداره هوا شناسی مبنی بر وقوع سامانه بارشی قوی در سطح استان در روزهای 28 و 29 اسفند1402 و اول فروردین ماه  1403، از پایش شبکه ها و تاسیسات آبیاری حوضه های تحت پوشش و اتخاذ کلیه تمهیدات لازم و اقدامات ضروری خبر داد.

صادقی، با تاکید بر رصد لحظه ای نقاط بحرانی و آسیب پذیر، آمادگی کامل واحدهای اجرایی را ضروری دانست و دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور