به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، " عادل سواری"، از عملیات موفق آمیز تعمیر یدک کش فتح 1 مستقر در کارگاه کوت امیر خبر داد و گفت: در تعمیرات این یدک کش، اسکراب و زنگ زدایی کامل بدنه و کابین شناور، اجرای ضد زنگ و سه لایه رنگ دریایی، تعمیرات سیستم برق و روشنایی شناور، تعمیرات سکان، پروانه، تعمیرات موتوری و سیستم گیربکس و تهیه و نصب فندر های ضربه گیر توسط پرسنل این شرکت انجام شد.

وی، هدف از این تعمیرات را، راه اندازی مجدد و آماده بکارسازی این شناور برای استفاده در پروژه های آبی و اضطراری سازمان آب و برق خوزستان معرفی کرد.