به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعود صادقی" ، هدف از لایروبی و تنظیف سیفون مذکور را دفع زباله های شهری، افزایش بهداشت عمومی و جلوگیری از شیوع آلودگی های زیست محیطی معرفی و تصریح کرد: با توجه به همین موضوع، پاکسازی و لایروبی به صورت دوره ای در محل سیفون انجام می شود.

عملیات فوق با تلاش کارکنان بهره‌برداری حوضه کرخه جنوبی انجام شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور