به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مسعود صادقی"، هدف از لایروبی و تنظیف کانال ML را دفع زباله های شهری و افزایش بهداشت عمومی و جلوگیری از شیوع آلودگی های زیست محیطی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: عملیات پاکسازی کانال ML و سردهانه کانال D در حوضه کرخه جنوبی به صورت مستمر انجام می شود.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور