به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "احسان کرمی" با اشاره به قدمت چندین ساله سازه ترانزیشن خروجی گفت: این سازه که به علت گذر زمان و جزر و مد آب تخریب شده بود به همت همکاران بهره‌برداری این مجموعه مورد تعمیر قرار گرفت و احیا شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق