رئیس مرکز منطقه‌ای برنامه‌ تحقیقات آبیاری و زهکشی و کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشیICID از برگزاری کارگاه های آموزشی عملی حسابداری آب در سالن همایش های بین المللی کوی بوستان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نرگس ظهرابی" با اعلام خبر فوق از حضور متخصصان و خبرگان مجموعه های وزارت نیرو، سازمان آب و برق خوزستان، اعضای کارگروه راهبری حسابداری آب شرکت مدیرت منابع آب ایران، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه شهید چمران و تربیت مدرس اهواز، سازمان محیط زیست خوزستان و مدرسان بین المللی از سازمان خواربارجهانی FAO، کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی ICID،در این کارگاه خبر داد.

ظهرابی با بیان اینکه برگزار کننده اصلی این کارگاه مرکز منطقه ای برنامه تحقیقات بین المللی آبیاری و زهکشی (IRPID-IRN) و سازمان آب و برق خوزستان بوده و گزارش این کارگاه بزودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت، از حضور نمایندگان کشورهای روسیه، گرجستان، کره جنوبی و سفارت هلند در این کارگاه خبر داد.

 رئیس مرکز منطقه‌ای برنامه‌ تحقیقات آبیاری و زهکشی و کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشیICID تصریح کرد: در 2 روز برگزاری کارگاه های آموزشی، شرکت کنندگان به بحث و تبادل و نظر در خصوص نحوه محاسبه بیلان منابع آب با استفاده از مفاهیم ارایه شده پرداختند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان