به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،دکتر فرهاد ایزدجو با صدور حکمی "حمید سلمان پور" را بعنوان مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به مدت دو سال منصوب کرد تا تحت نظر معاونت برنامه ریزی سازمان آب و برق خوزستان به انجام وظیفه بپردازد.


 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان