به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،سید قاسم موسوی تبیین و ترویج فرهنگ انفاق را وظیفه همگان دانست و خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح رعایت کرامت انسانی و عزت نفس افراد در نظر گرفته شده است و پرسنل سازمان آب و برق خوزستان با علاقه در آن مشارکت دارند.

گفتنی است این طرح با مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر ادارات در سطح استان در حال اجراست.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان