به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،علی شهبازی ضمن اعلام این خبر گفت: در راستای تکمیل شبکه سنجش اندازه گیری سطح آب زیرزمینی که مهمترین بخش در تولید داده های پایه منابع آب زیرزمینی می باشد عملیات حفاری چاه های مشاهده ای  در دستور کار مدیریت مطالعات پایه قرار گرفت.

وی افزود: در این پروژه حداقل 114 حلقه چاه مشاهده ای جهت تکمیل و بازسازی شبکه های سنجش آب زیرزمینی در دشتهای استان خوزستان حفاری و مورد بررسی قرار می گیرد.

شهبازی زمان اجرای این پروژه را دو سال عنوان کرد و گفت: این پروژه با استقرار اولین دستگاه حفاری و تجهیز کارگاه در دشت میان آب شوشتر و حفاری حدود سه حلقه از چاهها در حال انجام است.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان