به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان، ” مهران مومن غریب” مدیر روابط عمومی سازمان آب وبرق خوزستان در این جلسه ضمن معرفی طرح بزرگ آبرسانی غدیر، اظهار داشت: این طرح یکی از بزرگترین طرحهای آبرسانی کشور می باشدکه با افتتاح آن بخش اعظمی از مشکلات بخش آب شرب خوزستان حل می شود.

وی افزود: اهتمام دولت سیزدهم با تخصیص اعتبارویژه، سبب شدتا این طرح به مرحله نهایی برسد.

گفتنی است در این جلسه کمیته های اجرایی،اطلاع رسانی و سمعی و بصری برای برگزاری مناسب این مراسم تشکیل شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان