برای نخستین بار در کشور، چگونگی و میزان تاثیر اولین سد سلولی و معبر کشتیرانی بالادست رودخانه بهمنشیر بر شرایط جزر و مدی این رودخانه در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش سازه‌های آبی توسط همکارمان "علی ابوحمیدی" رئیس قسمت عملیات اجرایی کارگاه سد سلولی آبادان، بررسی شد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، ابو حمیدی گفت: کاهش ظرفیت ایستگاه پمپاژ مارد، جلوگیری از پیشروی آب شور دریا و فرضیه مقطع تعادل در رودخانه‌های جزرومدی را می‌توان از جمله نتایج این تحقیق برشمرد.

 وی با بیان این که احداث قفل کشتیرانی در دهانه بهمنشیر از اولین تجارب ساخت این نوع سازه‌ها در کشور است افزود: به منظور بررسی و شناخت بهتر شرایط حاکم بر دریچه کشتیرانی و تاثیر آن بر هیدرولیک رودخانه بهمنشیر، مدل فیزیکی دریچه‌های انسداد معبر کشتیرانی(Miter Gate) سد سلولی در پژوهشگاه آب دانشگاه شوشتر، با همکاری "محسن سلیمانی" عضو هیئت علمی دانشگاه جامع شوشتر ساخته شد که در نتیجه ساخت این مدل، ظرفیت جک های هیدرولیکی مورد نیاز از 400 تن به 125 تن کاهش یافته و صرفه جویی اقتصادی به همراه خواهد داشت.

 ابوحمیدی با اشاره به اینکه انجام این پروژه تحقیقاتی در بهبود شرایط بازگشایی دریچه‌های انسداد، تاثیر بسزایی دارد، گفت: برای سهولت دسترسی و استفاده همکاران علاقه مند، پایان‌نامه مورد اشاره به همراه مقاله ارائه شده این مجموعه در دهمین کنفرانس بین‌المللی هیدرولیک و گزارش مدل هیدرولیکی آن در اختیار کتابخانه و مرکز اسناد سازمان آب و برق خوزستان قرار داده شده است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان