در آیین ششمین دوره تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران، روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان به عنوان یکی از هشت روابط عمومی سرآمد ایران انتخاب شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، تندیس و نشان تعالی چهار ستاره روابط عمومی، از سوی هیئت داوران و ممیزان، بر اساس مدل EfQm به مدیریت روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان اعطا شد.

این مراسم ۲۵ مردادماه در تالار شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس با حضور ۳۰۰ نفر از دست اندرکاران روابط عمومی برگزار شد.

در بررسی و ممیزی هر روابط عمومی، ۸۱ شاخص با حضور ۹۰ صاحبنظر، استاد و محقق روابط عمومی مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید ثریانی