براساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان،  "نرگس ظهرابی" به عنوان  "دبیر اجرایی سیزدهمین کارگاه بین المللی زهکشی در ایران – اهواز" منصوب شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، طبق موافقت هیئت اجرایی کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی (ICID)  قرار است 14 تا 17 اسفند 95 سیزدهمین کارگاه بین المللی زهکشی در اهواز و به میزبانی سازمان آب و برق خوزستان برگزار شود.

موضوع اصلی سیزدهمین کارگاه بین‌المللی زهکشی با توجه به اهمیت توجه به اثرات زیست محیطی زهکشی و شرایط ویژه پروژه‌های زهکشی در خوزستان، "زهکشی و پایداری زیست محیطی" تعیین شده است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان