طی ابلاغیه ای از سوی "غلامرضا شریعتی" استاندار خوزستان، "محمدرضا شمسایی" مدیرعامل سازمان آب و برق به عنوان عضو و دبیر شورای حفاظت منابع آب استان منصوب شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، این حکم انتصاب در راستای عملیاتی نمودن ماده 6 تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص "ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب" صادر شده است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید ثریانی