براساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "محمود رضا توکلی زانیانی" به عنوان سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه نیروگاه های این سازمان منصوب شد.

همچنین از تلاش های "نادر افشاری" در زمان تصدی مسئولیت مذکور تشکر شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان