بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "صابر علیدادی ده کهنه" به سمت معاون آبرسانی منصوب شد.

همچنین از تلاش های "صادق حقیقی پور" در زمان تصدی مسئولیت مذکور تشکر شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان