به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان: با ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان "عبدالرسول عقیلی زاده" به عنوان معاون مدیریت ذیحسابی اعتبارات طرح های عمرانی منصوب شد، تا تحت نظر "مدیریت ذیحسابی اعتبارات طرح های عمرانی" و "معاونت منابع انسانی، مالی و امور پشتیبانی انجام وظیفه نماید.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان