مدیر دفتر طرحهای توسعه و بهینه‌سازی نیروگاهها از انجام عملیات تست رد بار همزمان (load rejection) هر دو واحد نیروگاه مارون به صورت همزمان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "بهنام شفیعی مقدم"، هدف از این عملیات را بررسی صحت عملکرد هر واحد در زمان بروز هرگونه اختلال و افزایش ناگهانی بار شبکه اعلام کرد.

شفیعی مقدم، با بیان این که عملیات تست در 28 فروردین ماه جاری با حضور نمایندگان دفتر طرح های توسعه و بهینه‌سازی نیروگاه ها، دفتر فنی و مهندسی نیروگاه ها، دفتر نظارت بر بهره‌برداری نیروگاه ها و نمایندگان شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان انجام شد افزود: واحدهای نیروگاه مارون به دلیل داشتن آبراهه ورودی مشترک در هنگام کارکرد همزمان در صورت بروز load rejection  ناشی از افزایش یا کاهش ناگهانی بار شبکه می‌توانند تاثیرات مخربی بر روی یکدیگر داشته باشند.

وی تصریح کرد: با انجام این تستها در کلیه فاکتورهایی که متاثر از عملکرد هر واحد امکان تغییر ناگهانی وجود دارد (از جمله فشار درفت تیوپ، ضربه قوچ پشت شیرپروانه ای ورودی، سرعت واحد در حین بسته شدن ویکت گیتها و ...) اندازه گیری شده و از عملکرد مناسب واحدها اطمینان حاصل شد.

 مدیر دفتر طرحهای توسعه و بهینه‌سازی نیروگاهها، افزود: در خلال انجام این تست، ارتعاشات توربین هر دو واحد اندازه‌گیری شد که خوشبختانه مناسب و در محدوده مجاز بود.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علیپور