دبیر شورای حفاظت منابع آب شهرستان شوش از برگزاری اولین جلسه شورای حفاظت منابع آب این شهرستان، با موضوع پیگیری مصوبات جلسه قبل خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در اولین نشست شورای حفاظت منابع آب شهرستان شوش، مدیر امور آب منطقه غرب و دبیر شورای حفاظت منابع آب این شهرستان، گزارشی از وضعیت بارندگی ها ی سال آبی جاری ارائه داد.

"محمدحسین دشت بزرگی"، با تشریح اقدامات سازمان آب و برق در خلال سیلاب اخیر در محدوده شهرستان شوش، به قرارگیری کشورمان در کمربند خشک و نیمه خشک اشاره کرد و بر لزوم صرفه جویی در منابع آبی و روآوری به روشهای نوین آبیاری از جمله خشکه کاری شلتوک تاکید کرد.

 وی با تبریک هفته قوه قضاییه، دستگاه قضایی شهرستان شوش را در رسیدگی به پرونده های امور آب، مورد تقدیر قرار داد و بر لزوم همکاری همه دستگاه های ذیربط در برخورد با متخلفین برداشت غیر مجاز آب و متصرفین غیر مجاز بستر و احاریم منابع آبی تاکید کرد.

گفتنی است در نشست فوق، پس از ارائه گزارشی از روند اجرای مصوبات جلسه قبل، فرماندار شهرستان شوش به عنوان رئیس شورای حفاظت منابع آب شهرستان، از دستگاه هایی را که در سیلاب اخیر در جهت کنترل و کاهش خسارت سیلاب و امدادرسانی به سیل زدگان  نقش داشتند، تقدیر و بر رعایت الگوی کشت و استفاده از روش های نوین آبیاری تاکید کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور