دومین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان شادگان، با انتقاد رئیس اداره منابع آب آن شهرستان از کشت بی رویه شلتوک و عدم رعایت الگوی کشت مصوب برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عبدالمحمد بشیری" عدم رعایت الگوی کشت مصوب و کشت بی رویه شلتوک را موجب نرسیدن آب کافی به نخیلات شادگان که نماد آن شهر است عنوان کرد.

وی، ضمن تشریح منابع آبی، حجم آب وارد شده به حوضه شهرستان شادگان را از خردادماه تا کنون به میزان 305 میلیون متر مکعب اعلام کرد.

وی از تاًمین دبی بیش از 35 متر مکعب بر ثانیه در ابتدای حوضه، مطابق برنامه ریزی انجام گرفته خبر داد.

 بشیری با اشاره به وسعت بسیار بالای نظارت و حفاظت در مناطق تحت پوشش این اداره در دو حوضه کارون و جراحی، تصریح کرد: ما تمام تلاش خود را با انجام نوبت بندی های مکرر حتی در ایام تعطیل، جهت رساندن آب به نخیلات شادگان، انجام داده و ادامه خواهیم داد.

عبدالمحمد بشیری، ضمن ارایه پیشنهاد بسته شدن موقت پنج نهر اصلی توسط جهاد کشاورزی، عنوان کرد: جهت جلوگیری از برداشت های غیر مجاز و برخورد با متخلفان آب و احاریم، نیاز است که دادستان و سایر اعضای شورا همکاری لازمه را انجام دهند.

رئیس اداره منابع آب شادگان، از تشکیل چهار گروه گشت و ساماندهی پمپ های حوضه جراحی خبر داد و مدیر عامل شرکت زهره و جراحی را در اعزام دو اکیپ کاری و همکاری مداوم با آن اداره مورد تقدیر قرار داد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور