مدیرعامل موسسه خدمات درمانی پزشکی و تخصصی صنعت آب و برق خوزستان از احداث پایگاه درمانی در کربلای معلی خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فریدون صالحی" با صدور احکام جداگانه ای، از راه اندازی درمانگاه موسسه صنعت آب و برق خوزستان در کربلای معلی خبر داد.

وی هدف از این اقدام را تامین رفاه زائران و ارائه خدمات درمانی به ویژه زائران وزرات نیرو معرفی کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور