مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با حضور در سد های کرخه و دز، وضعیت این سدها را در مقابله با سیلاب های احتمالی مورد بررسی قرار داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فرهاد ایزدجو" گفت: پس از سیلاب اوایل سال، فرآیند آماده سازی سدها برای مقابله با سیلاب های احتمالی در سال آبی جاری آغاز شد.

 وی افزود: در حال حاضر خروجی سد کرخه 150 مترمکعب، سد گتوند 250 و سد دز 200 مترمکعب بر ثانیه میباشد.

 ایزدجو به ظرفیت سدهای کرخه و دز اشاره کرد و گفت: هم اکنون 42 درصد ظرفیت سد کرخه یعنی دو میلیارد و 217 میلیون مترمکعب و 50 درصد ظرفیت سد دز یعنی یک میلیارد و 348 میلیون مترمکعب خالی است و تمهیدات لازم برای مقابله با سیلاب های احتمالی اندیشیده شده است.

 وی ظرفیت خالی سدهای استان را حدود 9 میلیارد مترمکعب اعلام کرد و گفت: برای مقابله با آب های سرازیر شده از حوضه های آبریز ظرفیت مناسبی است.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان به موضوع پایداری سدها اشاره کرد و گفت: خوشبختانه همه سدهای استان در وضعیت پایداری قرار دارند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
عکاس: غلامرضا فرتاشی
خبرنگار: حمید رضا علی پور