مدیر عامل نیروگاه مسجدسلیمان از ترمیم سیم پیچ ژنراتور واحد 3 این نیروگاه در دوره تعمیرات سالیانه واحد مذکور خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فرهاد علیدوستی" گفت: پیش از شروع دوره تعمیرات سالیانه واحدها،   جهت تعیین آسیب های احتمالی ژنراتور، ترموگرافی استاتور و بازدید از وضعیت عایق ها با استفاده از دوربین بورسکوپ انجام شد و در این بازدیدها مشخص گردید که عایق کپ 25 عدد از شینه ها دارای صدمات جزئی می باشد که در اثر ضعف اجرا یا استهلاک دوره کارکرد واحد بوجود آمده اند.

علیدوستی ادامه داد: همزمان با شروع دوره تعمیرات سالیانه واحد مذکور، ابتدا کپ های مورد نظر تخریب، پوشش عایق داخل آنها به طور کامل پاکسازی و جهت اطمینان از صحت جوشکاری شینه های استاتور در زمان نصب، عملیات تزریق جریان با 70% جریان نامی ژنراتور و ترموگرافی همزمان اجرا گردید.

 وی نتیجه عملیات فوق را مطلوب ارزیابی کرد و بیانگر عدم وجود اشکال در نقاط جوش دانست.

علیدوستی با بیان این که پس از انجام مراحل فوق، کپ های تخریب شده با استفاده از خمیر کپ جدید مجدداً در محل خود نصب شدند افزود: برای اطمینان یافتن از وضعیت عایق سیم پیچ، تست High pot با ضریب 1.2 ولتاژ نامی ژنراتور (حدوداً 18.9 KV AC) بر روی این واحد انجام شد که نتایج این تست نیز مطلوب گزارش شده است.

وی تصریح کرد: واحد مذکور پس از انجام تعمیرات مورد نظر با شبکه سراسری سنکرون شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان