رئیس کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان خوزستان از  نشست مشترک "محمد حاج رسولیها" مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و "ابراهیم نیا" مدیر کل دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، با اعضای کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان خوزستان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،در این نشست، مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران،عملکرد کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان خوزستان را به عنوان فعال ترین کمیته منطقه ای در سطح کشور مورد قدردانی قرار داد.

محمدحاج رسولیها، برگزاری کارگاه ها و نشست های تخصصی متعدد توسط این کمیته پیرامون بهبود بهره وری و مدیریت آبیاری و زهکشی را به عنوان نکته ای مثبت تلقی کرد.

وی با بیان اهمیت تغییر نگرش از اقدامات سازه ای به اقداماتی که موجب بهبود بهره وری می شود، بر لزوم استمرار، توجه عمده و تمرکز اصلی کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان خوزستان به مباحث بهبود بهره وری و مدیریت مصرف آب تاکید کرد.

این مقام مسئول، با بیان اینکه استان خوزستان با توجه به تنوع اقلیم، سازه های هیدرولیکی متنوع، وسعت اراضی زیر کشت نظیر طرح 550 هزار هکتاری، تنوع محصولات قابل کشت، حجم آب موجود جهت آبیاری، حجم زهاب تولیدی و نیز با در اختیار داشتن سابقه و توان علمی دانشگاه ها و موسسه تحقیقات استان در مباحث آب، آبیاری و زهکشی، پتانسیل و ظرفیت لازم جهت فعالیت های علمی و اجرایی را داراست، تاکید کرد: در این راستا رویکرد تعامل – محور این کمیته با مراکز علمی و دانشگاهی به منظور حل چالش های پیش رو و تولید دانش و تجربه مورد نیاز به منظور استفاده های آتی در سطح منطقه ای و ملی بسیار گرانبها و مورد نیاز است.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر بین بخشی بودن مباحث مطرح شده در مدیریت صحیح آّب، بر ضرورت ارزیابی نتایج طرح های مدیریتی و در صورت نیاز تجدید نظر در روش اجرای آن تاکید کرد.

وی وجود کمیته های منطقه¬ای آبیاری و زهکشی را به منظور بررسی مسائل بین بخشی بسیار مهم ارزیابی کرد.

حاج رسولیها، با اشاره به کارگاه¬های برگزار شده از سوی کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان خوزستان در خصوص سازگاری با کم آبی و خشکه کاری برنج، این تحقیقات را گامی مثبت جهت تحقیق و ارزیابی ابعاد مدیریتی تصمیماتی نظیر کاشت یا عدم کاشت برنج در استان خوزستان و توسعه¬ دانش مرتبط با خشکه کاری برنج دانست.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به فعالیت های بین المللی سازمان آب و برق و کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی خوزستان، همکاری این کمیته با مراکز تحقیقاتی بین المللی را موضوعی مطلوب دانست و تاکید کرد که این کمیته در کنار سازمان آب و برق خوزستان با داشتن ظرفیت لازم در سطح بین المللی، امکان تبادل و انتشار نتایج تحقیقاتی خویش در سطح بین المللی را دارا می باشد.

پبش از این، دکتر "نرگس ظهرابی" رئیس کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان خوزستان، بر اساس ماموریت اصلی این کمیته به تبیین مهم ترین فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته پرداخته بود.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور