مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به بارش‌های سنگین اخیرتصریح کرد: زهکش‌های تحت پوشش شبکه‌های جنوب کرخه درشرایط مناسب به سرمی‌برد.

فرهاد ایزدجو در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، اظهار داشت: بنا بر گزارش‌های اعلام‌ شده از شبکه‌های آبیاری و زهکشی حوضه کرخه جنوبی، علیرغم بارش سنگین روز گذشته تمامی زهکش‌های تحت پوشش شبکه‌های جنوب کرخه شرایط مناسبی داشته و گزارشی در خصوص سرریز و طغیان زهکش‌های مذکور دریافت نشده است.

وی بااشاره به اقدامات موثری که بمنظور جلوگیری از طغیان زهکش‌های شبکه انجام شده، افزود: کاهش ورودی آب به شبکه‌ها به منظور ایجاد ظرفیت مناسب در زهکش‌ها جهت تخلیه روان آبها، کاهش جریان ورودی به کرخه نور به منظور ایجاد ظرفیت جهت دفع روان آبهای منطقه کرخه نور، لایروبی و برم‌سازی زهکشهای تحت پوشش به ویژه زهکش‌های اصلی CMD و EMD و آماده به ‌کار نمودن پمپ‌های ایستگاه‌های زهکشی جهت تخلیه روان آبهای احتمالی از اقدامات موثر در این بخش بوده است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان