معاونت مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان آب وبرق خوزستان با اشاره به وقوع بارش های مناسب پاییزی، تصریح کرد: ورودی آب به سدهای استان خوزستان کمتر از حد انتظار است.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فراز رابعی" گفت: در شروع سال آبی جدید پیش بینی های بلند مدت سازمان هواشناسی از پاییزی نرمال تا بیش از نرمال در برخی مناطق حکایت داشت . اطلاعات ایستگاههای سنجش و مرکز مانیتورینگ سازمان آب وبرق نشان می دهد این شرایط به لحاظ میزان بارندگی محقق گردیده لیکن توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارش ها موجب شده که همچنان ورودی آب به مخازن سدهای استان خوزستان نسبت به شرایط طبیعی بطور متوسط  14 درصد کاهش را تجربه نماید .

وی، شدت این کاهش را در حوضه مارون تا 33 درصد دانست.

رابعی، با بیان اینکه حجم ورودی آب به سدها و رودخانه های استان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 2 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است گفت در این مدت مصارف آب در پایین دست سدهای استان نیز روند افزایشی داشته بگونه ای که 2.9 میلیارد مترمکعب آب بیشتر از سال گذشته برای تامین نیازهای مختلف رها گشته است.

معاونت مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان افزود: تدوین سیاست های بهره برداری از مخازن سدها با مبانی کاملا فنی و علمی، با اولویت ایجاد ظرفیت مناسب برای مهار و کنترل سیلاب های محتمل تدوین شده و تامین نیازهای معمول و طبیعی منطقه را نیز شامل می شود.

رابعی با اشاره به تشکیل ستاد مدیریت سیلاب سازمان و شورای مشورتی متشکل از متخصصان و دانشگاهیان تصریح کرد: از تمامی ظرفیت ها برای ایجاد آمادگی و اخذ تصمیمات مناسب استفاده شده است.

معاونت مطالعات پایه جامع منابع آب سازمان آب وبرق خوزستان، ظرفیت مهار سیلاب سد های استان خوزستان را در حال حاضر، حدود 9 میلیارد متر مکعب معرفی کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور