مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و فرماندهی حوزه مقاومت بسیج کارمندی شهید عباسپوربا ارسال تقدیر نامه مشترک، تلاش های صادقانه و ارزشمند مدیرعامل شرکت آب غدیر خوزستان را مورد قدردانی قرار دادند.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، به پاس تلاش شبانه روزی مجموعه تلاشگر شرکت آب غدیر خوزستان در سیلاب سال 98 و همکاری سازنده با مجموعه سازمان، توسط "سید قاسم موسوی" مسئول حراست فیزیکی و عضو شورای فرهنگی سازمان آب و برق خوزستان،  لوح تقدیر "دکتر فرهاد ایزدجو" مدیرعامل سازمان آب و برق و پاسدار "عباس نبگانی" فرماندهی حوزه مقاومت بسیج کارمندی شهید عباسپور، تقدیم "غلامرضا صفرنژادی" مدیرعامل این شرکت گردید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور