مدیر امور آب منطقه جنوب غرب خوزستان از ترمیم و بازسازی سیل بند حاشیه رودخانه نیسان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "بهرام لوافیان نژاد" با اشاره به احداث سیل بند بر روی زهکشWMD  و جلوگیری از نفوذ آب رودخانه نیسان به اراضی کشاورزی حاشیه زهکش مذکور از ترمیم و بازسازی سیل بند حاشیه رودخانه نیسان خبر داد.

وی با اشاره به افزایش خروجی سد کرخه در اسفندماه سال ۱۳۹۸ و سرریز شدن آب رودخانه نیسان به زهکش WMD در محدوده شهر رفیع و نفوذ آب به اراضی کشاورزی حاشیه این زهکش و اراضی پایین دست آن در منطقه مچریه، از هماهنگی با معاونت حفاظت و بهره برداری منابع آب و دیگر دستگاه های شهرستانی خبر داد و گفت: شرکت عمران نیروی خوزستان صبا، با اعزام ماشین آلات مورد نیاز اقدام به احداث سیل بند در محل کالورت های زهکش و همچنین ترمیم و بازسازی سیل بند حاشیه رودخانه نیسان نمود.

مدیر امور آب منطقه جنوب غرب خوزستان، مساعدت و پیگیری های مجدانه و راهنمایی های سازنده و ارزنده دکتر "مسعود حکمی" و تلاش های شبانه روزی مهندس "رحمان خندانی" و همکاران شان را در عملیات اجرایی احداث سیل بند ها مورد تقدیر و تشکر قرار داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور