به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ در اطلاعیه سازمان آب و برق خوزستان آمده است: با توجه به ضرورت تامین آب ایستگاه پمپاژ قیصریه برای مصارف شرب شهرها و روستاهای شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان و تجارب حاصل از سال قبل که کشت شلتوک تامین آب شرب این مناطق را در تابستان با مشکل جدی مواجه کرده بود و اهمیت دوچندان تامین آب شرب در سال جاری به دلیل شیوع بیماری کرونا، کشت شلتوک در محدوده تحت پوشش کانال AMC وMC1 شامل نواحی عمرانی کوت، احمد آباد، عطابیه، دژ، قدس، ابوحمیظه، جلالیه و حمودی مطابق با نقشه محدوده پیوست "اکیدا ممنوع" بوده و در صورت کشت شلتوک در این نواحی، تامین آب اراضی به هیچ عنوان انجام نخواهد شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان