به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،به منظور جلوگیری از تخلیه نخاله و پسماندهای غیربهداشتی در حاشیه رودخانه کارون که عمدتا توسط نیروهای شهرداری انجام می پذیرد،مدیر امور آب منطقه مرکز همراه با شهردار منطقه سه از محل تخلیه این نخاله ها بازدید کردند.

پس از این بازدید مقرر شد که شهرداری ضمن جمع آوری و پاکسازی محل از نخاله های تخلیه شده،اقدامات موثر و دائمی در راستای جلوگیری و توقف اینگونه فعالیت های غیرقانونی و مخرب به عمل آورد.

گفتنی است رهاسازی نخاله های ساختمانی و پسماندهای غیربهداشتی در حاشیه رودخانه کارون بخصوص در محدوده شهر اهواز یکی از معضلات جدی میباشد که علاوه بر عواقب زیست محیطی و آلودگی منابع آبی،باعث تخریب چهره شهر میگردد که لازم است دستگاه های مسئول در این زمینه مانند شبکه بهداشت،اداره محیط زیست و شهرداری به وظایف خود عمل کنند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان