به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ مهدی خواجه‌پور در اولین نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بهبهان، اظهار داشت: براساس حجم آورد از ابتدای سال آبی تا کنون در طول دوره آماری ۶٨ ساله، سال آبی جاری با آورد ٨٨٣ میلیون مترمکعب رتبه ۴٢ و در سال آبی گذشته با آورد ١٩۵۵ میلیون مترمکعب رتبه ١١ را در حوزه خود داشته‌ایم که متوسط دبی سال آبی جاری ۴۵ مترمکعب بر ثانیه و متوسط دبی در سال آبی گذشته ١٠١ متر مکعب بر ثانیه بوده است.

وی افزود: حجم فعلی سد مارون ٨٢۵، حجم مفید آن ۶۵٠، حجم خالی ٣٢٣ و حجم حداکثر سد ١١۴٨ میلیون مترمکعب است که تاکید می‌شود کشت شلتوک در سال جاری ممنوع و از مدیر جهاد کشاورزی و بخشداران مرکزی، زیدون و تشان همکاری واطلاع رسانی حداکثری را خواستاریم.

در ادامه دبیر شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بهبهان به تشریح منابع آب زیرزمینی منطقه شرق خوزستان که نظیر دشت‌های بهبهان، خیرآباد و زیدون است، پرداخت و عنوان کرد: تعداد چاه‌های مجاز منطقه ٣۴۴ حلقه و چاه‌های غیرمجاز و موقت خشکسالی ۵٩٩ حلقه می‌باشد که با این وضعیت نزدیک به ۶٣% از کل چاه‌ها غیرمجاز و موقت با خشکسالی مواجه هستند و می‌بایست با همکاری نیروی انتظامی و فرمانداری و سایر ارگان‌ها نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن آن‌ها اقدام کرد.

وی با قدردانی از همکاری دادستان شهرستان بهبهان در پر و مسلوب المنفعه بیش‌از ٢۴ حلقه از چاه‌های غیرمجاز ،افزود:با توجه به تنش‌های شدید در هنگام اجرای چنین حکم‌هایی برای پرسنل امورآب و گروه گشت و بازرسی منطقه، خواستار همکاری بیشتر نیروی انتظامی در این خصوص هستیم.

مهدی خواجه‌پور در ادامه بااشاره به اینکه در پی برداشت غیرمجاز آب از چاه و آبفروشی در سال گذشته از متخلفان علاوه بر تعهد ثبتی لازم مبنی بر عدم آبفروشی، خسارت به آبخوان نیز اخذ شد، مطرح کرد: یکی از راه‌های جلوگیری از این تخلفات نصب کنتور حجمی هوشمند بر روی چاه‌ها است که ازالزامات قانونی بوده و در سال گذشته ٢١ عدد کنتور بر روی چاه‌ها توسط امورآب صورت پذیرفته و جزو برنامه‌های اصلی این امور در سال جاری است.

در ادامه این نشست، فرماندار شهرستان بهبهان با تاکید بر لزوم برقراری منظم جلسات شورای حفاظت منابع آب در سال جاری تاکید کرد و افزود: حفاظت و صیانت از منابع آبی امری ضروری است و می بایست نیروی انتظامی و سایر ارگان‌ها همکاری لازم را با امورآب کنند.

وی در ادامه از اقدامات موفق امورآب منطقه شرق خوزستان تشکر کرد و بر لزوم برخورد جدی با متخلفان منابع آبی تاکید کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان