به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان کارون در سال جاری با حضور همه اعضا و به منظور تصمیم گیری در مورد برخی از چالش های این حوزه در فرمانداری شهرستان کارون برگزار شد.

 در این جلسه با تاکید بر حفاظت و صیانت از منابع آبی،پیگیری دخل و تصرفات حریم و بستر منابع آبی از طریق مراجع قضایی و توقف و جمع آوری نخاله های حاشیه رودخانه کارون و نهر بحره به تصویب رسید.

همچنین  استعلام شهرداری و ادارات آب و برق و گاز از امور آب مرکز قبل از صدور مجوز ساخت و ساز و اجرای انشعابات مربوطه، تصمیم گیری در خصوص نحوه برداشت آب توسط پرورش ماهی آزادگان، هماهنگی فرمانداری در صدور مجوز خاکبرداری از بستر رودخانه و هماهنگی با اداره محیط زیست به منظور ساماندهی پسماندها و نخاله ها از دیگر مصوبات این جلسه بود.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان