"سید احمد آوایی"، نماینده  مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی و "کیسان روئینیان" مدیر امور آب منطقه شمالغرب خوزستان، با برگزاری نشستی، مسائل و مشکلات حوزه امور آب شهرستان دزفول، بویژه بخش های حریم و بستر رودخانه دز، ترمیم سیل بندها، آب های زیرزمینی و آب های سطحی را مورد بررسی قرار دادند.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، روئینیان، رودخانه دز را به عنوان یک میراث گرانبها، تاریخ و هویت این شهر دانست و گفت: باید تلاش کنیم تا این میراث گرانبها حفظ شود.

وی از کت های دزفول بعنوان میراثی دیگر یاد کرد که باید با شناسایی مالکان آن ها ساماندهی شوند.

 وی، خواستار حل مشکلات مشترکان چاه های موسوم به چاه های خشکسالی و چاه های باغ ویلای شهرستان دزفول از طریق هماهنگی بین همه دستگاههای اجرایی مربوط به این شهرستان شد.

روئینیان افزود: انتظار داریم هر ارگانی هر گونه فعالیتی و کار اجرایی در این رابطه را با این امور که نماینده سازمان آب و برق خوزستان است مطرح و مجوزات لازم را کسب کند تا بتوانیم در مورد رودخانه دز قانونمندانه ترعمل کنیم .

سید احمد آوایی نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم حفظ منابع آب شهرستان دزفول و رونق بخش کشاورزی و صنعت، تاکید کرد: در این برهه حساس باید تمام تمرکزمان بر حل مشکلات مردم باشد.

آوایی، ضمن حمایت از  اقدامات انجام شده در امور آب، قول مساعدت در حل مشکلات این حوزه را داد و ابراز امیدواری کرد تا با مطرح کردن این موضوع با معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت منابع آب ایران، مشکلات فوق مرتفع گردند.

نماینده  مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا مشکلات مردم در همه بخشها بخصوص حوزه هایی که مربوط به اشتغال و معیشت مردم می شود را برطرف نماییم.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور