شرکت مدیریت منابع آب ایران طی فراخوانی کلیه دانشگاه ها و موسسات علمی، تحقیقاتی و پژوهشی و کلیه پژوهشگران، نخبگان دانشگاهی، خبرگان و متخصصین را یرای اجرای طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی اثرات شیوع ویروس کرونا در منابع و تاسیسات آب به مشارکت دعوت کرد.  

 در این فراخوان شاخص گزینش بهترین پیشنهاد به شرح ذیل آعلام شده است:  

    شرح خدمات تفصیلی

    -روش تحقیق، جمع آوری و تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

    -میزان انطباق طرح پیشنهادی با RFP مربوطه

   - ارائه روش های خلاقانه در راستای تسریع و کیفیت اهدافRFP

    -برنامه پژوهشگر جهت استفاده کاربردی از نتایج

   - تناسب برآورد هزینه های درخواستی با پروژه

    -ارائه روش های جذب سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه ( مشارکت مالی در انجام طرح)

  -  ارائه روش های جلب همکاری های بین المللی

   - ارزیابی تیم تحقیقاتی پروژه ( وجود تخصص های مورد نیاز، سطح تحصیلات، سوابق پژوهشی و ....)

   در این فراخوان همچنین آمده است:  با توجه به ماهیت پروژه و اهمیت آن به عنوان اولویت بخش آب کشور و به منظور قضاوت عادلانه توسط کمیته راهبری جهت گزینش پروپوزال اصلح، پیشنهاد می شود دقت لازم در تکمیل فرم پیشنهاد پروژه بعمل آید و بصورت شفاف و صریح بخش های مختلف تکمیل شود.

علاقه مندان  می توانند برای  آگاهی بیشتر از  فرآیند ارزیابی پیشنهادات و دریافت فرم پیشنهاد پروپوزال به آدرس  www.research.wrm.ir

گروه تحقیقات کاربردی  شرکت مدیریت منابع آب ایران  مراجعه و یا با  با شماره تلفن 43680626 تماس حاصل فرمایید.

خاطر نشان می سازد، مهلت ارائه پیشنهادات دریافتی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 99/4/31 می باشد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور