بر اساس ابلاغ حکم های جداگانه از سوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "حمیدرضا اسماعیلی" برای مدت یکسال بعنوان رئیس، "حجت الاسلام سید ابوالحسن حسن زاده" بعنوان دبیر، "سیدمهران علم الهدایی"، عبدالصمد رئیسی"، "حسین خادم"، "مهران مومن غریب"، فرزانه مدملیل خواه"، "سیدقاسم موسوی" و "حجت الاسلام سید امین میرعلایی"، بعنوان اعضای شورای فرهنگی سازمان منصوب شدند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور