معاونت برنامه ریزی سازمان آب و برق خوزستان از برگزاری نشست ارزیابی عملکرد وصول مطالبات و درآمد سازمان در سالن جلسات معاونت آبیاری و زهکشی خبر داد و گفت: در این نشست از مناطق برتر امور آب تقدیر شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حمید رضا خدابخشی" افزود: در راستای تشکیل جلسات دوره ای بررسی وضعیت وصول مطالبات اداره ها و مناطق امورآب سازمان، نشستی با حضور معاونت برنامه ریزی، مدیر دفتر اقتصاد و درآمد، مدیریت خدمات مشترکین و تعرفه، معاونت حفاظت و بهره برداری، مدیران امورمناطق نه گانه، و رؤسای ادارات آب شهرستان ها در سالن جلسات معاونت آبیاری و زهکشی برگزار شد.

گفتنی است در این نشست، ضمن ارزیابی عملکرد سال 1398 این مناطق و بررسی وضعیت وصول مطالبات و درآمد در سال 1399، از تلاش های سازنده و خدمات ارزنده مناطق و ادارات برتر، با اهدای لوح تقدیر ممهور به امضای مدیرعامل سازمان، قدردانی بعمل آمد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور