مدیر امورآب منطقه شرق خوزستان، از رهاسازی آب سد مارون خبر داد و گفت این رها سازی تا 10 روز آینده ادامه خواهد داشت.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهدی خواجه پور"، با بیان این که از نخستین ساعات آغاز روز شنبه اول شهریورماه، آب سد مارون با دبی ٧٠ مترمکعب برثانیه رها سازی شده است، تصریح کرد: این رهاسازی تا 10 روز آینده ادامه خواهد داشت.

وی هدف از این اقدام را افزایش دبی رودخانه های مارون و جراحی، جهت کشت های دائم و نخیلات اعلام کرد.

خواجه پور با بیان این که اطلاع رسانی لازم از طریق مکاتبه با فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ریاست دادگستری، دادستان بهبهان و کلیه اداره و ارگان های شهرستان بهبهان در این خصوص صورت گرفته است تاکید کرد: همه شهروندان می بایست در مدت زمان رهاسازی، از بستر و حریم رودخانه مارون فاصله گرفته و کلیه ارگان ها و ادارات ذیربط نیز می بایست نسبت به رفع موانعی که باعث ایجاد خسارت و سوانح می گردند اقدامات لازم را انجام دهند.

دبیر شورای حفاظت منابع آب شهرستان بهبهان، تراز فعلی سد مارون را ٧٢ /۴٨١ متر، حداکثر تراز را ۵٠۵ متر، حجم فعلی را ۶۵۵ میلیون متر مکعب، حجم مفید را ۴٨٠ میلیون مترمکعب، حداکثر حجم را ١١۴٨ میلیون مترمکعب، ورودی آن را ٧ مترمکعب بر ثانیه و خروجی آب از سد مارون را ٢٩ مترمکعب بر ثانیه اعلام کرد.

مدیر امورآب منطقه شرق خوزستان، خروجی سد مارون را در این لحظه ٧٠ مترمکعب بر ثانیه ذکر کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور