رئیس روابط عمومی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز، با اشاره به خروج واحد شماره 5 این نیروگاه از مدار تولید، از آغاز بازرسی سالیانه واحدهای مختلف این  نیروگاه  خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "نبی جشنی"، با بیان این که بازرسی سالیانه واحدهای نیروگاه دز از 21 شهریورماه جاری آغاز شده و پیش بینی می شود تا اواسط بهمن ماه سال جاری ادامه یابد، تصریح کرد: در بازرسی سالیانه، سرویس و تعمیرات قسمتهای مهم توربین، ژنراتور، ترانسفورماتور و تعمیرات کلیدخانه انجام می گیرد تا این نیروگاه در سال آتی با بهره برداری مطمئن و حداکثری از واحدها، در اوج شبکه برق کشور، سهم بسزایی در تولید و پایداری شبکه برق کشور داشته باشد.

جشنی، به  شرایط خاص و اهمیت نیروگاه دز در شبکه 230 کیلوولت برق کشور اشاره کرد و گفت: در سال جاری نیز با هماهنگی معاونت توسعه و بهره برداری سازمان آب و برق خوزستان جهت تعمیرات سالیانه، برنامه ریزی دقیق، مدون و منظمی صورت گرفته تا بتوان در زمان مناسب نسبت به  انجام سرویس و تعمیرات تمامی واحدها اقدام  و نتیجه مطلوب حاصل گردد.

بازرسی های سالیانه واحدهای این نیروگاه با هماهنگی سازمان آب و برق خوزستان، توسط شرکت تعمیرات ناحیه  سد دز انجام می شود.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز
خبرنگار: حمیدرضا علی پور