نشست بررسی و هم اندیشی کشت پاییزه با حضور معاونان شبکه های آبیاری و زهکشی، حفاظت و بهره برداری از منابع آب و مطالعات پایه و طرحهای جامع منابع آب و شرکت های طرف قرارداد در سالن جلسات معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان برگزار شد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور