معاون مطالعات و طرحهای جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان از برگزاری نشست هم اندیشی کارگروه مشترک نیرو و نفت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فراز رابعی"، هدف از برگزاری نشست فوق را  "بررسی تلاقی طرح انتقال و پخش سیلاب رودخانه کارون از طریق نهر مالح با تاسیسات نفتی موجود در منطقه" و "بررسی تلاقی اجرای خط لوله نفت ۱۲ اینچ کنارگذر دزفول با تاسیسات و منابع آب منطقه" عنوان کرد.

نشست هم اندیشی کارگروه مشترک نیرو و نفت، دوشنبه 14 مهرماه با حضور معاون مطالعات و طرحهای جامع منابع آب سازمان، معاون شبکه های آبیاری و زهکشی، مدیریت طرحهای توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی حوزه کارون و دز، مدیردفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل، مدیر دفتر مطالعات محیط زیست و کیفیت منابع آب و مسئولان و نمایندگان شرکت نفت در سالن جلسات معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور