رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان از شناسایی و جمع آوری بیش از 50 سیفون و تلمبه غیرمجاز خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی غلامعلی نژاد" ضمن قدردانی از ماموران نیروی انتظامی خوزستان در همکاری مستمر با نیروهای اداره حریم بانی از شناسایی و جمع آوری بیش از 50 سیفون و تلمبه غیرمجاز در مناطق خبر داد و گفت: با اخذ حکم دادستانی و با همکاری نیروی انتظامی، عملیات ضربتی و جمع آوری سیفون ها، موتور تلمبه های غیر مجاز، مسدود و پر کردن کانالهای فرعی در حریم کانال ریزگردها، با جدیت و قاطعیت انجام شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور