رئیس اداره حریم بانی سازمان  آب و برق خوزستان از شناسایی و تخریب 3 هکتار ساخت و ساز و پرورش ماهی غیرمجاز در آبادان و خرمشهر خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی غلامعلی نژاد" از شناسایی 3 هکتار ساخت و ساز و کارگاه پرورش ماهی غیر مجاز توسط حریم بانان سازمان، پرسنل امور آب آبادان و خرمشهر خبر داد و گفت: ساختمان های احداثی، در یک عملیات به موقع و ضربتی مورد تخریب قرار گرفتند.

وی تجاوز به حریم رودخانه ها را خط قرمز اداره متبوع خود اعلام کرد و گفت: برای حفظ منافع وامنیت شغلی کشاورزان منطقه، اجازه هیچگونه ساخت و ساز غیر قانونی در حریم و بسترودخانه ها و برداشت آب غیرمجاز را به متخلفان نخواهیم داد.

رئیس اداره حریم بانی سازمان  آب و برق خوزستان، همکاری مدیران امور آب شهرستان های آبادان و خرمشهر و کارشناسان حریم و بستر رودخانه ها را مورد تقدیر قرار داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور