با صدور حکمی از سوی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان آب و برق خوزستان "فراز رابعی" برای مدت دو سال بعنوان عضو و رئیس کارگروه نفت سازمان منصوب شد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور