بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "سید ابراهیم حسینی" برای مدت 2 سال به عنوان مدیریت مهندسی رودخانه ها و سواحل منصوب شد تا تحت نظر معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب، انجام وظیفه نماید.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور