مدیر امور آب منطقه شمالغرب خوزستان از آزادسازی 380 هزار متر از اراضی بستر رودخانه دز شاخه شوهان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "کیسان روئینیان" ، با بیان این که بخشی از این اراضی بعنوان زمین کشاورزی و بخش دیگر آن بصورت حوضچه های پرورش ماهی غیر مجاز به صورت غیرقانونی مورد بهره برداری قرار گرفته بود تصریح کرد: هر گونه ساخت و ساز و برداشت غیرمجاز مصالح و برداشت غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی و سطحی، از سوی این اداره مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

مدیر امور آب منطقه شمالغرب خوزستان همکاری دادستان و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان دزفول، شرکت صبا خوزستان و واحدحقوقی اداره امور آب منطقه را مورد قدردانی قرار داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور