اسحاق مهدی پور در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان اظهار داشت: پروژه لایروبی آبشار های شوشتر که از ۱۸ تیر ماه شروع به کارکرد پس از گذشت سه ماه با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: در این پروژه ۳۵۰۰۰ متر مکعب لای لجن از رودخانه گرگر شامل محوطه قبل از آبشارها و بند میزان با هدف افزایش دبی، سرعت جریان آب و حفاظت از سازه های آبی تاریخی لایروبی شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان