بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "سیامک عنصری" برای مدت 2 سال، بعنوان رئیس کارگروه مدیریت سبز سازمان منصوب، تا تحت نظر مدیریت HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران انجام وظیفه نماید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور