به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،مهدی خواجه پور ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت حفاظت و صیانت از منابع آبی،مقابله با متخلفین و متجاوزین را یکی از مهمترین اولویت های کاری خود میدانیم.

وی افزود:به همین منظور و طی چند روز گذشته، با همکاری دستگاه قضایی شهرستان بهبهان،سه حلقه چاه غیرمجاز در محدوده این شهرستان پر و مسلوب المنفعه گردید.

مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان در ادامه گفت:با احتساب این سه حلقه چاه،طی هفت ماه گذشته 10 حلقه چاه در منطقه شرق خوزستان پر و مسلوب المنفعه شده است.

 خواجه پور تصریح کرد: با هرگونه تخلف در حوزه منابع آبی اعم از حفر چاه های غیر مجاز، فروش آب توسط چاه های مجاز، برداشت غیر مجاز از آب های سطحی، دخل و تصرف در بستر و احاریم رودخانه ها و مسیل ها و برداشت های غیر مجاز شن وماسه از رودخانه ها و مسیل ها بصورت قاطع برخورد خواهیم کرد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان