به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، مدیر امورآب منطقه شمال ضمن اعلام این خبر گفت: با همکاری دستگاه قضایی شهرستان شوشتر، این امور اقدام به آزادسازی 3 هزار مترمربع دیگر از اراضی بستر رودخانه شطیط شوشتر واقع در تالاب عرب حسن کرد.

اسحق مهدی پور در ادامه گفت: با هرگونه تخلف در حوزه منابع آبی به صورت قاطع برخورد خواهیم کرد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان