به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "امیر محمودی" گفت: این شرکت به عنوان متولی تعمیر و نگهداری از نیروگاه های برق آبی، با آمادگی لازم، فعالیت های تعمیراتی و اورهال واحدهای نیروگاهی را از ابتدای مهرماه در ناحیه شهید عباسپور آغاز کرد.

وی افزود: برای انجام تعمیرات سالیانه واحدهای نیروگاه سد شهید عباسپور با برنامه ریزی معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد شهید عباسپور واحدهای شماره 8،7،4 این نیروگاه از مدار تولید خارج و اورهال سالیانه در این واحدها در حال انجام می باشد.

محمودی تصریح کرد: همه ساله متناسب با شرایط واحدها و وضعیت شبکه برق کشور، واحدهای نیروگاهی برای مدت معینی از مدار خارج می شوند  تا با انجام بازرسی و تعمیرات لازم، آمادگی چرخه تولید آنها در یک دوره یکساله محفوظ بماند .

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: حسن کریمی